วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


ดอกดาหลา

ดอกดาหลา  เป็นพืชที่มีลักษณะคล้ายข่า  มีลำต้นใต้ดิน เรียกว่า เหง้า  เหล้านี้ จะเป็นบริเวณที่เกิดของหน่อดอกและหน่อต้น  ดอกดาหลาหนึ่งต้นสามารถให้หน่อใหม่ประมาณ 7 หน่อ ในเวลาหนึ่งปี   มีลำต้นเหนือดินเป็นกาบใบที่โอบซ้อนกันแน่น เช่นเดียวกับพวกกล้วย
ใบ มีรูปร่างยาวรีกลางใบกว้าง  แล้วค่อยๆ เรียวไปหาปลายใบ และฐานใบ  ใบไม่มีก้านใบผิวเลี้ยง  ทั้งด้านบนและด่านล่าง  ใบยาวประมาณ 30-80 ซม.  กว้างถึง 10-15 ซมปลายใบแหลม ฐานใบเรียวลาดลงเข้าหาก้านใบ  เส้นกลางใบปรากฏชัดเจน ทั้งด้านล่างของใบ
ดอก  ดอกดาหลา เป็นดอกช่อ  มีลักษณะดอกแบบประกอบด้วยกลีบประดับขนาดใหญ่ มีความกว้าง  จะมีสีแดงกลีบขาว เรียงซ้อนกันอยู่ และจะบานออกประมาณ 25-30 กลีบ  และมีกลีบประดับขนาดเล็ก อยู่บนส่วนบนของช่อดอก  ความกว้างกลีบ ประมาณ 1 ซม. ซึ่งมีสีเดียวกับกลีบประดับ  มีประมาณ 300-330 กลีบ ภายในกลีบประดับขนาดใหญ่ ที่บานออก จะมีดอกขนาดเล็กกลีบสีแดง ซึ่งเป็นดอกสมบูรณ์เพศ จะออกดอกตลอดปี แต่จะให้ดอกดกที่สุดในช่วงฤดูร้อน ดอกจะพัฒนามาจากหน่อ ดอกที่แทงออกมาจากเหง้าใต้ดิน ลักษณะของหน่อจะมีสีชมพูที่ปลายดอก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น